z życia

 Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

zgodnie z § 2 Regulaminu Ochrony Danych Osobowych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 

informujemy, że:

 

Wszystkie uroczystości odbywające się w Kościele Jezusowym w Cieszynie

są rejestrowane i transmitowane w środkach masowego przekazu (Internet)

oraz na nośnikach zewnętrznych. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody

na ujawnienie swojego wizerunku prosimy o opuszczenie budynku lub jego części.

Za nie zastosowanie się niniejszego komunikatu parafia nie odpowiada.